Wróć

Prawo gospodarcze

Wiemy, że prowadzenie biznesu wymaga wsparcia prawnego na każdym etapie. Szanujemy Państwa czas i pieniądze. W ramach świadczonej obsługi prawnej czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem prawnym, podejmując decyzje jak najbardziej korzystne dla Państwa, przy pełnym merytorycznym zrozumieniu przez Państwa istoty danej sprawy. Prawo gospodarcze to specjalizacja naszych prawników od kilkunastu lat. Pomagamy w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, przewidujemy ryzyka prawne i zabezpieczamy Państwa interes prawny na przyszłość.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy Państwu najwyższy poziom świadczonych usług w zakresie min.:

Prawo autorskie i własność intelektualna

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy mają do czynienia z szeroko pojętym prawem własności intelektualnej.

Zapewniamy Państwu:

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Ochrona bezpieczeństwa danych to niezwykle ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W kontekście zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w kontekście ujednolicenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich obowiązek ten jest szczególnie istotny.

Wraz z naszymi partnerami technologicznymi zapewniamy Państwu min.:

Zamówienia publiczne

Wspieramy podmioty w zakresie realizacji projektów z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawców. Na każdym etapie, od przygotowania dokumentacji, przez czas trwania postępowania, realizację umów o udzielenie zamówień publicznym pomagamy, jak również na etapie postępowania odwoławczego pomagamy podmiotom spełniać warunki rygoru prawa zamówień publicznych.

Zapewniamy Państwu:

E-commerce

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem internetu świadczymy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej usług internetowych (umowy, regulaminy, polityka prywatności). Doradzamy ponadto jak właściwie posługiwać się informacją handlową, by była ona zgodna z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz jak dostosować prowadzoną działalność do wymogów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Prawo konsumenckie i konkurencji

Świadczymy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności prowadzonej działalności z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów.

Zapewniamy:

Prawo kontraktowe i negocjacje

Wspieramy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, negocjujemy korzystne warunki prawne realizowanych przez Państwa przedsięwzięć.
Rozumiemy Państwa potrzeby i dzięki naszej praktyce potrafimy znaleźć optymalne rozwiązanie dla realizowanych przez Państwa projektów.

Zapewniamy Państwu:

Windykacja

Oferujemy dla Państwa profesjonalne usługi windykacyjne poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Windykacja należności ma na celu pomoc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Doświadczenie naszego zespołu pozwala dostarczyć efektywnych narzędzi prawnych, aby w sposób bezpieczny przeprowadzać transakcje gospodarcze.

Bierzemy udział w każdym etapie windykacji, od postępowania polubownego, po postępowanie sądowe i egzekucyjne,

Spory sądowe

Reprezentujemy Państwa na etapie przedprocesowym i procesowym w sporach dotyczących min. szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej czy prawa administracyjnego. Jesteśmy świadomi jak ważne dla Państwa jest należyte przygotowanie do postępowania sądowego, dlatego dużą wagę przywiązujemy do analizy stanu faktycznego sprawy i merytorycznego opracowania danego sporu.

Świadczymy dla Państwa następujące usługi:

Masz pytania?
Napisz do nas, a przygotujemy ofertę dla Ciebie!

Poproś o ofertę